Bemiddeling

Bemiddeling is een geschikte manier om een lastige situatie bijvoorbeeld ontstaan door onduidelijke communicatie of een complexe (verzuim)situatie weer helder te krijgen. Het is een manier om, in aanwezigheid van een onafhankelijke derde, (weer) in gesprek te komen met elkaar. Het uitgangspunt van bemiddeling zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De bemiddelaar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

De bemiddelaar zorgt ervoor dat op een prettige manier met elkaar wordt gesproken en dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders belangen bijvoorbeeld met de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Arbo ZekerPlan is gespecialiseerd in de bemiddeling bij (vastgelopen) re-integratieprocessen. Onze bemiddelaars beschikken over een gedegen opleiding, ervaring en uitstekende communicatieve vaardigheden. Over het algemeen zijn enkele gesprekken voldoende.


Vragen over onze dienstverlening?


Contact ArboZekerPlan

Contact


Visseringlaan 16
2288ER Rijswijk

T    070 82 09 821
E    info@arbozekerplan.nl
W   www.arbozekerplan.nl