Handig voor werkgever

Informatie en hulpmiddelen

Aanmelden van

nieuwe werknemers

Nieuwe werknemer in dienst? Meld hier de nieuwe gegevens aan zodat uw nieuwe werknemer zichtbaar is in het verzuimportaal. Binnen 1 werkdag worden de gegevens verwerkt en is uw werknemer zichtbaar.

Meld een nieuwe werknemer

 

Uw werknemer

ziek melden

Is uw werknemer ziek? Geef de ziekmelding hier gemakkelijk door. De melding wordt dezelfde werkdag verwerkt in ons verzuimportaal. Wilt u een werknemer (gedeeltelijk) hersteld melden? Doe dit dan zelf in het verzuimportaal.

Meld werknemer ziek of beter

Uitleg over

De Wet Verbetering Poortwachter

Een duurzame terugkeer in de werkzaamheden vraagt om inspanningen van alle betrokkenen. Zowel van de arbodienst, maar ook van werkgever en werknemer. Om uw verzuim beter te managen heeft u vaste contactpersonen bij Arbo Zeker Plan waarmee u direct kan schakelen en afspraken mee kan maken. Lijnen tussen u, uw werknemer en onze specialisten zijn heel kort.

Dit maakt het mogelijk om snel en op ieder moment bij te sturen wanneer dit nodig is. Deze betrokkenheid die wij aanbieden zorgt ervoor dat we gezamenlijk richting kunnen geven over het verzuimmanagement binnen uw bedrijf. Zo behoudt u altijd grip op het proces en zorgen we samen voor een betere beheersing van uw verzuim.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00