Onze werkwijze en uitvoering

van de Wet Verbetering Poortwachter

De werkwijze van Arbo Zeker Plan

 

De dienstverlening en werkwijze tussen verschillende arbodiensten kunnen erg verschillen. Hoewel de verplichte wettelijke stappen bij iedere arbodienst worden opgevolgd, kan de uitvoering wel anders zijn. Daarnaast blijft het voor zowel werkgever als werknemer een lastige opgave om bij te houden wat er allemaal moet gebeuren tijdens ziekte. Wij nemen u in grote lijnen mee hoe het proces er bij ons uitziet en wat onze werkwijze is.

"Duidelijkheid tijdens de re-integratie is de eerste stap"

 

Week 1-6: Wanneer een werknemer ziek is zal het eerste contactmoment plaatsvinden met de Inzetbaarheidsadviseur werkend onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. De Inzetbaarheidsadviseur verdiept zich in de situatie en bespreekt samen met werknemer veilige en gezonde mogelijkheden voor werkhervatting. De Inzetbaarheidsadviseurs die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werken mogen de medische situatie van werknemer uitvragen op basis van de gemaakte afspraken met de bedrijfsarts. De medsiche informatie zal uitsluitend worden gedeeld met de bedrijfsarts (vind hier meer info over taakdelegatie). In de eerste 6 weken vinden er meerdere contactmomenten plaats met de werknemer en werkgever. Rond de 6e week zal er - conform de wettelijke richtlijnen - een eerste spreekuur plaatsvinden tussen de zieke werknemer en de bedrijfs- of arboarts. Tijdens het eerste spreekuur wordt er een Probleemanalyse opgesteld.

Na 6 weken: Na het eerste bezoek aan de bedrijfsarts zal er een Plan van Aanpak moeten worden gemaakt. De inzetbaarheidsadviseur zal naar aanleiding van de Probleemanalyse een concept van het Plan van Aanpak maken om werknemer en werkgever op weg te helpen. Hierna is het aan hen om het Plan van Aanpak samen door te nemen en te ondertekenen. De inzetbaarheidsadviseur blijft te allen tijde de vaste contactpersoon van werknemer en werkgever voor de rest van de ziekteperiode.

Gedurende de ziekteperiode zullen er periodiek gesprekken met werknemer plaatsvinden door de inzetbaarheidsadviseur en bedrijfsarts- of arboarts. Een werknemer wordt bij Arbo Zeker Plan ongeveer elke 8 weken uitgenodigd voor een spreekuur bij de bedrijfs- of arboarts. In de periode hiertussen voert de inzetbaarheidsadviseur de verzuimbegeleiding. Dit kan plaatsvinden middels telefonische of fysiek contactmomenten. De inzetbaarheidsadviseur en bedrijfs- of arboarts hebben onderling wel overleg om de re-integratie goed vorm te geven. In de praktijk betekent dit dus dat er iedere 4 weken een evaluatiemoment is met de werknemer.

Na elk vervolgbezoek aan de bedrijfs- of arboarts wordt er een terugkoppeling gemaakt. Deze terugkoppeling is voor werknemer en werkgever terug te vinden in het verzuimportaal. Na elk vervolgspreekuur (dus niet het eerste spreekuur) verzoeken wij werkgever en werknemer het evaluatieformulier op te stellen en door te nemen om de re-integratie verder af te stemmen. Ook hiervan zal de Inzetbaarheidsadviseur een concept klaarzetten. In de praktijk zal dit eens in de 8 weken plaatsvinden.

Alle andere verplichte stappen tijdens de re-integratie kunt u terugvinden op de Wet Verbetering Poortwachter uitleg pagina.

Aandachtspunten tijdens de re-integratie

 

> Uiterlijk de 6e week zal een bedrijfsarts de Probleemanalyse moeten opstellen.

> 2 weken na het opstellen van de Probleemanalyse dient het Plan van Aanpak te zijn opgesteld en ondertekend.

> Er vinden periodieke evaluatie (om de 4 weken) met werknemer plaats.

> Na elk spreekuur zullen werknemer en werkgever een evaluatieformulier opstellen met afspraken voor de komende 2 maanden.

> Alle documenten voor werknemer en werkgever staan klaar in ons Verzuimportaal en worden niet per e-mail verzonden.

> Werkgevers dienen de ondertekende documenten te uploaden in het verzuimdossier van de werknemer.

 

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.