Verzuimbegeleiding

Goede begeleiding wanneer dat nodig is

Begeleiding bij verzuim

en re-integratie

Een werkgever is verplicht om zijn werknemers te begeleiden wanneer er sprake is van ziekte. Al deze verplichtingen zijn stap voor stap vastgelegd in de "Wet Verbetering Poortwachter". Wat dat voor een werkgever inhoudt, is dat zij - samen met arbodienst of bedrijfsarts - een adequaat beleid voert over de re-integratie. Dat betekent dus dat er verplichtingen zijn om na te komen en dat deze verplichtingen op tijd moeten worden nageleefd. Deze verplichtingen gelden zowel voor werkgever als werknemer.

De verzuimconsulenten en inzetbaarheidsadviseurs van Arbo Zeker Plan helpen werkgever en werknemer bij het doorlopen van al deze verplichtingen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en begeleiden de aanpak van de re-integratie. Daarnaast zijn de verzuimconsulenten en inzetbaarheidsadviseurs altijd nauw betrokken bij de afspraken tussen werkgever en werknemers om te zorgen dat alles goed verloopt.

Een strak beleid?

of toch meer ruimte

Bij Arbo Zeker Plan bepaalt de werkgever zelf hoe onze verzuimbegeleiding eruit ziet. Wanneer er wordt gewenst een strakker beleid te voeren, kan ervoor worden gekozen om na de eerste ziektedag al contact te laten zoeken met een verzuimende werknemer. Is er liever meer eigen regie gewenst? Dan kan ervoor worden gekozen om de leidinggevenden van de organisatie het kortdurende verzuim te laten monitoren. Zij maken dan gebruik van hun contactpersoon bij Arbo Zeker Plan voor vragen of wanneer het verzuim langdurig dreigt te worden.

Werkgever en de leidinggevenden houden de re-integratie van dewerknemers bij in ons verzuimportaal. Zo kunnen de verzuimbegeleiders van Arbo Zeker Plan op de achtergrond meekijken wat er gebeurt en indien nodig bijsturen.

Werken onder taakdelegatie

van de bedrijfsarts

 

Bij Arbo Zeker Plan werken werknemers onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Dit betekent dat zij bepaalde taken van de bedrijfsarts hebben overgenomen en uitvoeren onder hun verantwoordelijkheid en supervisie. De taken die onder taakdelegatie kunnen worden uitgevoerd zijn onder andere het verzamelen van informatie voor de bedrijfsarts, het verstrekken van advies over arbeidsomstandigheden en het begeleiden van werknemers bij het herstel van arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie voor het werken onder taakdelegatie kunt u hier vinden.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.