Verzuimbegeleiding

Begeleiding bij verzuim

en re-integratie

U bent als werkgever verplicht uw werknemers te begeleiden wanneer er sprake is van ziekte. Al deze verplichtingen zijn stap voor stap vastgelegd in de "Wet Verbetering Poortwachter". Wat dat voor u als werkgever inhoudt, is dat u - samen met uw arbodienst of bedrijfsarts - een adequaat beleid voert over de re-integratie. Dat betekent dus dat er verplichtingen zijn om na te komen en dat deze verplichtingen op tijd moeten worden nageleefd.

Uw vaste casemanager van Arbo Zeker Plan helpt u bij het doorlopen van al deze verplichtingen. Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt en begeleidt de aanpak van uw re-integratie. Daarnaast is uw casemanager op de hoogte van situaties binnen uw bedrijf en wat voor verzuimaanpak u wilt hanteren bij uw werknemers. 

Een strak beleid?

of toch meer ruimte

Bij Arbo Zeker Plan bepaalt u zelf hoe uw verzuimbegeleiding eruit ziet. Wanneer u wenst een strakker beleid te voeren, kunt u ervoor kiezen om uw casemanager na de eerste ziektedag al contact te laten zoeken met uw verzuimende werknemer. Heeft u liever meer regie in handen? Dan kunt u kiezen om uw leidinggevenden het kortdurende verzuim te laten monitoren. Zij maken dan gebruik van hun casemanager bij vragen of wanneer het verzuim langdurig dreigt te worden.

U en uw leidinggevenden houden de re-integratie van uw werknemers dan bij in ons verzuimportaal. Zo kan uw casemanager op de achtergrond meekijken wat er gebeurt en bijsturen indien nodig.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00