NIEUW: Werknemers kunnen nu inloggen op het werknemersportaal van Arbo Zeker Plan (info)

Handig voor werknemer

Informatie over ziekte en re-integratie

De werkwijze van

taakdelegatie

Arbo Zeker Plan werkt met specialisten die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werken. De specialisten die op deze wijze werken voeren namens de bedrijfsarts de verzuimbegeleiding uit om hen hierin te ondersteunen. Bij Arbo Zeker Plan werken Inzetbaarheidsadviseurs onder taakdelegatie (IZAtd) en Verzuimconsulenten onder taakdelegatie (VCtd). Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de werknemer en brengen de (medische) verzuimsituatie in kaart.

 

Lees hier meer

Uitleg over

De Wet Verbetering Poortwachter

Een duurzame terugkeer in de werkzaamheden vraagt om inspanningen van alle betrokkenen. Zowel van de arbodienst, maar ook van werkgever en werknemer. Om uw verzuim beter te managen heeft u vaste contactpersonen bij Arbo Zeker Plan waarmee u direct kan schakelen en afspraken mee kan maken. Lijnen tussen u, uw werknemer en onze specialisten zijn heel kort.

Dit maakt het mogelijk om snel en op ieder moment bij te sturen wanneer dit nodig is. Deze betrokkenheid die wij aanbieden zorgt ervoor dat we gezamenlijk richting kunnen geven over het verzuimmanagement binnen uw bedrijf. Zo behoudt u altijd grip op het proces en zorgen we samen voor een betere beheersing van uw verzuim.

Second opinion

bedrijfsarts

Arbo Zeker Plan maakt gebruik van de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Werknemers die een second opinion over het advies van hun bedrijfsarts willen, kunnen hiervoor terecht bij de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Een team van gespecialiseerde bedrijfsartsen zorgt voor een kwalitatieve en onafhankelijke uitvoering van second opinions. 

 

Lees hier meer

Verzuimportaal

voor werknemers

Als werknemer heeft u bij Arbo Zeker Plan toegang tot het verzuimportaal voor werknemers. In het verzuimportaal vindt u onder andere de terugkoppelingen van de bedrijfsarts, UWV-documenten en uw afspraken. Door het verzuimportaal heeft u te allen tijde toegang tot uw (verzuim) dossier en zijn uw vertrouwlijke documenten veilig opgeslagen.

 

Lees hier meer

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.