Preventie

Omdat voorkomen

beter is dan genezen

Het voorkomen van ziekteverzuim en het tijdig helpen van uw werknemers blijft een effectieve manier om uw bedrijf gezond te houden. Onze specialisten zijn gericht op een snelle en effectieve aanpak in het belang van uw bedrijf en de werknemers. Een preventieve aanpak draagt bij aan verzuimbeheersing en de duurzame inzetbaarheid.

Preventieve spreekuren

Als werkgever moet u er volgens de Arbowet voor zorgen dat uw medewerker de bedrijfsarts mag bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Dit kan ook als een medewerker nog niet verzuimd of (nog) geen klachten heeft.

Meer over deze dienst

Verzuim interventies

Veel kortdurend verzuim bij uw werknemer kan in de toekomst lijden tot langdurig verzuim. Maar ook zijn veel ziekmelding van korte periodes vaak een teken dat er iets aan de hand is met uw werknemer. Om te voorkomen dat uw werknemer zich nog vaker en langer ziek meld, kan een verzuim interventie van uw casemanager een oplossing zijn.

Meer over deze dienst

Huisbezoek

Soms doet zich die ziekmelding voor waar u uw twijfels over heeft. Dan kan een snelle controle op het adres van de werknemer een doeltreffend middel zijn. Ondanks dat Arbo ZekerPLan met u in contact staat, kan een huisbezoek veel vragen oplossen.

Meer over deze dienst

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00