Preventie

Omdat voorkomen

beter is dan genezen

Het voorkomen van ziekteverzuim en het tijdig helpen van uw werknemers blijft een effectieve manier om uw bedrijf gezond te houden. Onze specialisten zijn gericht op een snelle en effectieve aanpak in het belang van uw bedrijf en de werknemers. Een preventieve aanpak draagt bij aan verzuimbeheersing en de duurzame inzetbaarheid.

Maar ook een tijdige inzet wanneer er wel sprake is van verzuim kan de duur hiervan verkorten. Voor sommige werkgevers is de inzet van bijvoorbeeld een huisbezoek en passend middel om de re-integratie te voorspoedigen.

RI&E

Elk bedrijf met personeel dient een RI&E op te stellen zodat inzichtelijk is of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Meer over deze dienst

Preventieve spreekuren

Elke werknemer heeft volgens de Arbowet rechts om de bedrijfsarts preventief te bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Dit kan ook als dewerknemer nog niet verzuimd of (nog) geen klachten heeft.

Meer over deze dienst

Kerndeskundigen

Arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige en bedrijfsarts

Meer over deze dienst

Verzuimgesprekken

Een verzuimgesprek is een doelgerichte actie om het ziekteverzuim binnen een organisatie (preventief) aan te pakken. Dit omvat proactieve maatregelen om de oorzaken van verzuim te identificeren en arbeidsmogelijkheden te onderzoeken.

Meer over deze dienst

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Elke medewerker kan op het werk of thuis dingen meemaken waar ze (langdurig) ziek van worden. Met bedrijfsmaatschappelijk werk begeleiden wij uw medewerker op weg naar herstel. Een medewerker die goed in zijn vel zit is immers beter in staat zijn werk te doen.

Meer over deze dienst

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.