Preventieve spreekuren

Preventieve spreekuren

voor uw werknemers

Als werkgever moet u er volgens de Arbowet voor zorgen dat uw medewerker de bedrijfsarts mag bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Dit kan ook als een medewerker nog niet verzuimd of (nog) geen klachten heeft. Uw medewerker kan dan het open spreekuur bezoeken, ook wel bekend als preventief spreekuur of arbeidsomstandighedenspreekuur. 

Het preventief spreekuur is bedoeld voor werkgerelateerde problemen, zoals bij vragen over gezondheidsklachten die te maken hebben met de uitvoering van werkzaamheden en dreigend verzuim. Uw medewerker kan de bedrijfsarts advies vragen over hoe hij/zij met bepaalde situaties om kan gaan.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00