De meest gestelde vragen

Wij beantwoorden ze graag voor je

Ziekte en verzuim

Als een werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid weer gaat starten met werken kan het soms nog niet helemaal duidelijk zijn in hoeverre iemand belastbaar is. Om dit te toetsen kan een werknemer beginnen met werken op Werken op arbeidstherapeutische (AT) basis. Op deze manier kunnen werknemer en werkgever een betere inschatting maken welk werk en hoeveel uur op dat moment haalbaar is. Wanneer je werkt op arbeidstherapeutische basis hoeft een werkgever hier geen loonwaarde aan te koppelen. Het kan echter niet voorkomen dat een werknemer voor langere tijd op arbeidstherapeutische basis werkt zonder loonwaarde. Als een werknemer voor een aantal weken (maximaal 4) heeft kunnen aantonen het werk te kunnen uitvoeren zal hiervoor ook een loonwaarde/herstelpercentage tegenover moeten staan.

Arbo Zeker Plan werkt met specialisten die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werken. De specialisten die op deze wijze werken voeren namens de bedrijfsarts de verzuimbegeleiding uit om hen hierin te ondersteunen. Bij Arbo Zeker Plan werken Inzetbaarheidsadviseurs onder taakdelegatie (IZAtd) en Verzuimconsulenten onder taakdelegatie (VCtd). Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de werknemer en brengen de (medische) verzuimsituatie in kaart.

De specialisten die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werken mogen de medische verzuimsituatie met de werknemer bespreken. Deze informatie zal uitsluitend worden gedeeld met de bedrijfsarts. De specialisten onder taakdelegatie vallen dan ook onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

Vragen van werknemer

De bedrijfs- of arboarts komt aan einde van het spreekuur met een advies over de-re-integratie. Bijvoorbeeld met een opbouwschema. Dit gebeurt op basis van de bevindingen in hoeverre de arts u arbeidsgeschikt acht. Bent u het hier niet mee eens en bent u van mening dat het advies niet haalbaar is? Dan wordt van u verwacht een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Tijdens de aanvraag van een deskundigenoordeel blijft het eerdere advies van de bedrijfsarts wel gehandhaafd: een deskundigenoordeel heeft dus geen opschortende werking.

Vragen van werkgever

Wanneer een werknemer ziek is zal hij of zij zich moeten ziek melden conform uw verzuimprotocol. Dit kan zijn: bij zijn leidinggevende, arbodienst of een combinatie hiervan. Afspraken over het ziek- en hersteld melden zijn omschreven in jullie verzuimprotocol en bij indiensttreding van de werknemer medegedeeld. Klanten van Arbo Zeker Plan hebben zelf de keuze om aan te geven hoe dit protocol eruit ziet. U als werkgever kunt de ziekmelding zelf aan ons doorgeven via het verzuimportaal of via de andere aangewezen kanalen. U kunt er ook voor kiezen dat een werknemer zich rechtstreeks telefonisch bij ons ziek meldt. Het is belangrijk dat u het protocol goed deelt met uw werknemers.

Na het ontvangen van de ziekmelding zal de verzuimconsulent contact opnemen met de werknemer om de situatie in te schatten. Wanneer de verzuimconsulent contact opneemt is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met ons. Een terugkoppeling van het contactmoment is daarna zichtbaar in het verzuimportaal.

Werknemers worden standaard periodiek uitgenodigd bij de bedrijfsarts. Als het voorkomt dat iemand eerder moet worden opgeroepen kunt u contact opnemen met uw inzetbaarheidsadviseur. Er zal dan worden gekeken of er op een eerder moment plek is of de situatie op een andere manier kan worden opgelost.

Corona gerelateerde vragen

Wanneer uw werknemer positief is getest op COVID-19 en niet kan werken, zullen jullie onderling afspraken moeten maken hoe de werkzaamheden zullen worden ingevuld. Een positieve COVID-19 testuitslag is, ondanks dat uw werknemer door overheidsmaatregelen niet kan werken, geen legitieme reden voor een ziekmelding. Dit geldt ook voor verkoudheidsklachten. In deze situatie zal er gekeken moeten worden of er mogelijkheden zijn om thuis te werken.

Pas wanneer uw werknemer zijn werkzaamheden echt niet zou kunnen hervatten door ziekte kan een ziekmelding worden doorgevoerd.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.