De meest gestelde vragen

Wij beantwoorden ze graag voor je

Ziekte en verzuim

Wanneer uw werknemer ziek, is moet hij of zij zich ziekmelden bij de door u aangewezen persoon. Dit kan bij uzelf zijn, maar ook bij de leidinggevende of de arbodienst. Afspraken over het ziekmelden zijn omschreven in jullie verzuimprotocol. Klanten van Arbo Zeker Plan hebben zelf de keuze om aan te geven wie deze persoon is. U als werkgever kunt de ziekmelding zelf aan ons doorgeven via het verzuimportaal of via de andere aangewezen kanalen. Een werknemer kan zich alleen telefonisch ziekmelden bij ons.

Na de ziekmelding zal uw casemanager contact opnemen met de werknemer om de situatie in te schatten. Wanneer uw casemanager contact opneemt is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met ons.

Vragen van werknemer

De bedrijfs- of arboarts komt aan einde van het spreekuur met een advies over de-re-integratie. Bijvoorbeeld met een opbouwschema. Dit gebeurt op basis van de bevindingen in hoeverre de arts u arbeidsgeschikt acht. Bent u het hier niet mee eens en bent u van mening dat het advies niet haalbaar is? Dan wordt van u verwacht een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Tijdens de aanvraag van een deskundigenoordeel blijft het eerdere advies van de bedrijfsarts wel gehandhaafd: een deskundigenoordeel heeft dus geen opschortende werking.

Corona gerelateerde vragen

Wanneer uw werknemer positief is getest op COVID-19 en niet kan werken, zullen jullie onderling afspraken moeten maken hoe de werkzaamheden zullen worden ingevuld. Een positieve COVID-19 testuitslag is, ondanks dat uw werknemer door overheidsmaatregelen niet kan werken, geen legitieme reden voor een ziekmelding. Dit geldt ook voor verkoudheidsklachten. In deze situatie zal er gekeken moeten worden of er mogelijkheden zijn om thuis te werken.

Pas wanneer uw werknemer zijn werkzaamheden echt niet zou kunnen hervatten door ziekte kan een ziekmelding worden doorgevoerd.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00