Ondersteuning

Ondersteuning voor u

en uw werknemers

Sommige situaties vragen om extra aandacht. Ongepland of niet, hulp is altijd dichtbij met onze ondersteunende diensten. Wij bieden u de mogelijkheid voor zowel persoonlijke als bedrijfsmatige ondersteuning.

RI&E

Elk bedrijf met personeel dient een RI&E op te stellen zodat inzichtelijk is of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Meer over deze dienst

Vertrouwenspersoon

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen PSA. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel zijn van deze bescherming.

Meer over deze dienst

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Elke medewerker kan op het werk of thuis dingen meemaken waar ze (langdurig) ziek van worden. Met bedrijfsmaatschappelijk werk begeleiden wij uw medewerker op weg naar herstel. Een medewerker die goed in zijn vel zit is immers beter in staat zijn werk te doen.

Meer over deze dienst

Traumahulp en nazorg

Arbo Zeker Plan biedt snelle en deskundige traumaopvang/slachtofferhulp na bijvoorbeeld een overval, (bedrijfs)ongeval, overlijden of confrontatie met geweld. Traumaopvang is erop gericht een posttraumatische stressstoornis of andere langdurige klachten te voorkomen.

Meer over deze dienst

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00