Arbeidsdeskundigen

De arbeidsdeskundigen

van Arbo Zeker Plan

Wanneer er sprake is van een medische eindsituatie waardoor de belastbaarheid van uw werknemer niet verder meer zal toenemen terwijl er nog wel sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, zal er in veel gevallen door de bedrijfsarts een Functiemogelijkhedenlijst Lijst (FML) worden opgesteld.

Naar aanleiding van deze FML zal een arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker in kaart brengen zodat duidelijk wordt of hij of zij nog kan terugkeren in het eigen of aangepaste werk of dat er binnen uw organisatie een andere functie zal moeten worden gezocht. Ook is het mogelijk dat uw medewerker helemaal niet meer binnen uw organisatie actief zal kunnen zijn, wat betekent dat er gezocht zal moeten gaan worden naar ander werk bij een andere werkgever.

Alvorens deze conclusies te kunnen trekken zal er, op basis van de FML, een arbeidsdeskundig onderzoek plaats moeten vinden. De arbeidsdeskundigen van Arbo Zeker Plan kunnen u hierin bijstaan. Zij verzorgen voor u het arbeidsdeskundig onderzoek en zullen u voorzien van advies aangaande de verdere re-integratie van uw (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00