Blijf op de hoogte

van al het nieuws rondom arbodienstverlening en Arbo Zeker Plan

Uitvraag vangnetters

In sommige gevallen kan een werkgever een Ziektewetuitkering bij het UWV aanvragen wanneer een werknemer ziek wordt. De Ziektewet geldt in dit geval als 'vangnet'. Om een Ziektewetuitkering aan te vragen is het echter wel belangrijk om te weten welke werknemers onder de vangnetregeling vallen. Omdat de klanten van Arbo Zeker Plan hier ook baat bij hebben zullen wij een uitvraag doen om alle vangetters in kaart te brengen.

Lees verder

Twee factor authenticatie

Om in te loggen in het verzuimportaal is het gebruik van twee factor authenticatie verplicht. Bij het inloggen dient u gebruik te maken van een Authenticator App op uw telefoon. Deze kunt u downloaden in de Google Play store (Android) of in de App Store (IOS).

Lees verder

eHerkenning en ketenmachtigingen

Arbo Zeker Plan maakt vanaf nu voor zijn klanten gebruik van een ketenmachtiging, om diensten te verrichten met behulp van eHerkenning. Bijvoorbeeld om in te loggen bij het UWV. Op deze manier kunnen wij volledige dienstverlening en alle stappen conform de Wet Verbetering Poortwachter garanderen.

Lees verder

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00