Speciale opleiding nodig voor werken met diisocyanaten

Na 24 augustus 2023 speciale opleiding nodig voor werken met diisocynaten.

Gepubliceerd op: 23 september 2023

Het werken met diisocyanaten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze stoffen worden onder andere gebruikt in lijmen en coatings en voor het maken van purschuim. Gebruikers kunnen te maken krijgen met ernstige overgevoeligheidsreacties, met name bij inademing. Werknemers en ZZP’ers mogen na 24 augustus 2023 alleen werken met deze stoffen als zij een speciale opleiding hebben gevolgd.

Vanaf 24 augustus 2023 moet voldaan worden aan onderstaande voorwaarden:

  • Alleen gebruikers die een specifieke opleiding hebben afgerond, mogen producten of mengsels gebruiken die 0,1% of meer diisocyanaten bevatten;
  • De eisen aan de specifieke opleiding hangen af van het soort toepassing en staan opgesomd in de restricties;

Vanaf februari 2022 waren leveranciers van producten of mengsels die 0,1% of meer diisocyanaten bevatten verplicht dit aan te geven op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad met de volgende zin:
“Per 24 augustus 2023 moet voor professioneel en industrieel gebruik een passende opleiding zijn voltooid.” 

Belangrijke voorwaarden:  

  1. Deze verplichting geldt voor zowel werknemers als zelfstandigen (ZZP). Het geldt niet voor consumenten (doe-het-zelvers);
  2. De werkgever moet erop toezien dat de werknemers de opleiding volgen en afronden; anders mogen zij er niet mee werken;
  3. De leveranciers van het product moeten het opleidingsmateriaal (in het Nederlands) verzorgen.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.