Kerndeskundigen

Specialisten voor arbeid en gezondheid

De samenwerkingen

met kerndeskundigen

In het kader van de Arbowet worden vier zogenaamde kerndeskundigen onderscheiden: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist, de arbeids- en organisatiedeskundige. Bedrijven moeten zich laten ondersteunen door een arbodeskundige (ook wel kerndeskundige genoemd). Kerndeskundigen voeren binnen deze aandachtsgebieden in opdracht van organisaties onderzoeken uit, geven advies en ondersteunen organisaties en medewerkers. Ze zijn gespecialiseerd in de verschillende gebieden rond preventie, arbo en verzuim. Ook zijn deze kerndeskundigen de enige professionals in Nederland die bevoegd zijn om de RIE (risico- inventarisatie en -evaluatie) te toetsen.

vraag meer informatie

1. Bedrijfsarts

 

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die zich richt op de gezondheid van werknemers in relatie tot hun werk. Ze beoordelen en adviseren over de gezondheid en arbeidsgeschiktheid van werknemers, begeleiden bij verzuim, voeren medische keuringen uit en dragen bij aan preventieve maatregelen voor een gezonde werkomgeving.

2. Arbeids- en organisatie deskundige

 

Een Arbeids- en Organisatiedeskundige is een professional die zich richt op het optimaliseren van arbeidsprocessen en organisatiestructuren. Ze analyseren arbeidsomstandigheden, voeren werkplekonderzoeken uit, ontwikkelen beleid voor gezondheid en veiligheid op de werkplek, en adviseren over organisatieverbeteringen. Hun doel is het creëren van een efficiënte, gezonde, en productieve werkomgeving, waarin werknemers optimaal kunnen presteren en zich kunnen ontwikkelen.

3. Arbeidshygiënist

 

Een arbeidshygiënist is een professional gespecialiseerd in het identificeren, evalueren en beheersen van arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's in de werkomgeving. Ze voeren onderzoeken uit naar potentieel schadelijke stoffen, geluidsniveaus, ergonomische factoren en andere arbeidsomstandigheden. Op basis van deze analyses adviseren ze over preventieve maatregelen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen, zoals het implementeren van beschermende maatregelen, ventilatieverbeteringen en trainingen voor werknemers.

4. Veiligheidskundige

 

De veiligheidskundige is verantwoordelijk is voor het waarborgen van veilige werkomstandigheden in organisaties. Ze identificeren potentiële risico's en gevaren op de werkplek, ontwikkelen veiligheidsbeleid, voeren inspecties uit en adviseren over maatregelen om ongevallen en letsel te voorkomen. Veiligheidskundigen spelen een essentiële rol bij het naleven van regelgeving, het bevorderen van veiligheidsbewustzijn en het minimaliseren van gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers en de organisatie als geheel.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.