Verzuimgesprekken

Een gerichte aanpak

met impact

Een verzuimgesprekis een doelgerichte actie om het ziekteverzuim binnen een organisatie (preventief) aan te pakken. Dit omvat proactieve maatregelen om de oorzaken van verzuim te identificeren en arbeidsmogelijkheden te onderzoeken.

Verzuimgesprekken bij Arbo Zeker Plan zijn individuele gesprekken met de werknemer waarbij er door middel van open communicatie wordt gekeken naar passende ondersteuning en/of mogelijkheden. Een verzuiminterventie kan helpen bij het voorkomen van verzuim, bij het (tijdig) inzetten van hulpverleners of om de re-integratie vlot te trekken.

Interventies

bij frequent verzuim

Veel kortdurend verzuim bij uw werknemer kan in de toekomst lijden tot langdurig verzuim. Maar ook zijn veel ziekmelding van korte periodes vaak een teken dat er iets aan de hand is met een werknemer. Om te voorkomen dat een werknemer zich nog vaker en langer ziekmeld, kan een verzuimgesprek een hulpmiddel zijn om uw werknemer te helpen.

De inzetbaarheidsadviseur zal met de werknemer in gesprek gaan om het frequente verzuim te bespreken en oorzaken te achterhalen. Op deze manier kan uitval in de toekomst worden voorkomen en kunnen noodzakelijke aanpassing worden gemaakt.

Plan een afspraak

bij uw inzetbaarheidsadviseur

U kunt om verschillende redenen een afspraak bij uw inzetbaarheidsadviseur inplannen voor een werknemer. Zowel vanuit preventief oogpunt of tijdens een al lopende ziekmelding. De inzetbaarheidsadviseur (onder taakdelegatie van de bedrijfsarts) zal met werknemer de arbeidsmogelijkheden doornemen en de hulpvraag bespreken. Hierna krijgen werknemer en werkgever een terugkoppeling met een advies. In de terugkopelling kan ook de inzet van een hulpverlener van Arbo Zeker Plan worden geadviseerd als de situatie erom vraagt. Om een afspraak in te plannen kunt u terrecht bij uw contactpersoon of op 070 82 09 821.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.