Werken onder taaktelegatie

Uitleg en informatie

Werken onder

Taakdelegatie

Arbo Zeker Plan werkt met specialisten die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werken. De specialisten die op deze wijze werken voeren namens de bedrijfsarts de verzuimbegeleiding uit om hen hierin te ondersteunen. Bij Arbo Zeker Plan werken Inzetbaarheidsadviseurs onder taakdelegatie (IZAtd) en Verzuimconsulenten onder taakdelegatie (VCtd). Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de werknemer en brengen de (medische) verzuimsituatie in kaart.

 

Medische

verzuimbegeleiding

Bij Arbo Zeker Plan wordt de preventieve- & verzuimbegeleiding uitgevoerd door de bedrijfsarts. Naast de bedrijfsarts kan de medische verzuimbegeleiding ook uitgevoerd worden door een (basis)arts (zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts – aios bedrijfsgeneeskunde – als een arts niet in opleiding tot bedrijfsarts – anios). Deze arts mag alle taken van de bedrijfsarts uitvoeren onder strikte begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Deze begeleiding en toezicht noemen we supervisie. De supervisie hebben wij ingeregeld conform de richtlijnen van de NVAB. Op basis van kennis en ervaring wordt door de bedrijfsarts het bekwaamheidsniveau vastgesteld van de arts en daarop wordt bepaald hoe de supervisie wordt vormgegeven. Dit wordt vastgelegd in een supervisie overeenkomst. De supervisor beoordeeld stelselmatig de dossiers van de arts en verzorgt coaching en opleiding. Elke arts heeft de instructie dat hij/ zij bij het eerste gesprek zich voorstelt als arts en de werkwijze van supervisie uitlegt. We communiceren naar onze klanten dat zij bij de uitnodiging moeten vermelden dat het gaat om een gesprek met een (basis)arts.

 

Inzetbaarheidsadviseur

en verzuimconsulent

Zowel de bedrijfsarts als de (basis)arts van Arbo Zeker Plan kunnen ondersteunt worden door de inzetbaarheidsadviseur onder taakdelegatie (IZAtd) en verzuimconsulent onder taakdelegatie (VCtd). Vaak zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de werknemer. De inzetbaarheidsadviseur en verzuimconsulent onder taakdelegatie verdiepen zich goed in de situatie en bespreken de veilige en gezonde mogelijkheden voor werkhervatting. De specialisten die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werken mogen de medische verzuimsituatie met de werknemer bespreken. Deze informatie zal uitsluitend worden gedeeld met de bedrijfsarts. De arts blijft in alle gevallen eindverantwoordelijk. De specialisten onder taakdelegatie vallen dan ook onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.

De werkwijze bij supervisie en taakdelegatie is geborgd in ons gecertificeerde managementsysteem conform ISO 9001/ certificeringsrichtlijn arbodiensten. Onze werkwijze wordt zowel intern als extern (DNV) periodiek geauditeerd.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.