Arbeidsdeskundigen

Werken naar vermogen

De arbeidsdeskundigen

van Arbo Zeker Plan

De arbeidsdeskundige is een expert op het gebied van arbeidsomstandigheden en de invloed daarvan op de gezondheid van werknemers. Deze deskundige kan worden ingeschakeld in situaties waarin er sprake is van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of andere arbeidsgerelateerde problemen.

Wanneer een werknemer door ziekte of een andere beperking niet meer in staat is om zijn of haar werk volledig uit te voeren (vaak bij het bereiken van het eerste ziektejaar) zal het noodzakelijk zijn om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Ook kan een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om te beoordelen of een werknemer na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid weer aan het werk kan gaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld het aanpassen van werkuren, het veranderen van taken of het aanpassen van de werkomgeving zijn. Daarnaast kan een arbeidsdeskundige advies geven over de mogelijkheden voor omscholing of bijscholing, wanneer de huidige functie niet meer haalbaar is.

Aanvraag arbeidsdeskundigen

 

Na het bereiken van

het eerste ziektejaar

Een belangrijk aspect van het werk van een arbeidsdeskundige is het beoordelen van de re-integratiemogelijkheden. Na het eerste ziektejaar gaat de arbeidsdeskundige samen met de werkgever en werknemer kijken naar de mogelijkheden om terug te keren op de werkvloer. Hierbij wordt gekeken naar de belastbaarheid van de werknemer en de mogelijkheden om het werk aan te passen. Het advies van de arbeidsdeskundige wordt vervolgens gebruikt om het re-integratietraject verder vorm te geven. Ook wordt het advies van een arbeidsdeskundige ingezet voor een 2e-spoortraject. Dit is een traject waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer buiten de huidige organisatie aan het werk te krijgen. Hierbij worden de mogelijkheden van de werknemer getoetst op de arbeidsmarkt en wordt er gezocht naar passende functies. Kortom, de arbeidsdeskundige is een onmisbare expert op het gebied van arbeidsomstandigheden en re-integratie.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.