Bedrijfs- en arboartsen

Voor (preventieve) verzuimbegeleiding
Ik heb een vraag over de inzet van een arts

De bedrijfsartsen

van Arbo Zeker Plan

De bedrijfs- en arboartsen van Arbo Zeker Plan zijn gericht om het verzuim binnen de organisatie te beheersen en werknemer en werkgever te adviseren bij verzuim. Een belangrijk aspect is dat de arts uw bedrijf goed kent waardoor er een beter passend advies ontstaat. Dit stimuleren wij door de proactieve opstelling van al onze artsen; er wordt ook naar u geluisterd.

Naast de arts speelt de inzetbaarheidsadviseur ook een belangrijke rol bij de verzuimbegeleiding. Zij werken nauw samen om het verzuim binnen de organisatie of de re-integratie van een werknemer zo goed mogelijk te begeleiden. Doordat zij regelmatig contact hebben met de werknemer en werkgever ontstaat er een betrokken en actieve verzuimbegeleiding.

Betrokkenheid creëren

tijdens de verzuimbegeleiding

Onze bedrijfs- en arboartsen werken op een proactieve manier aan de verzuimbegeleiding. Samen met de inzetbaarheidsadviseur zorgen zij dat er korte lijnen ontstaan in de communicatie zodat werknemer en werkgever betrokken blijven in het re-integratie proces. Gespreksverslagen en terugkoppelingen worden binnen 24 uur in het verzuimportaal gezet zodat werknemer en werkgever snel het advies kunnen zien en opvolgen. Zo wordt er geen tijd verspild en is er een snellere terugkeer in het arbeidsproces. Door gebruik te maken van een verzuimportaal waar zowel werknemer en werkgever in kunnen kijken ontstaat er nog meer transparantie in het re-integratie proces.

Wanneer vindt er

een spreekuur plaats?

Wanneer een werknemer ziek is, is de inzet van een bedrijfs- of arboarts verplicht. Wanneer dit plaats moet vinden staat omschrijving in de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. De arts zal ieder geval vóór het bereiken van de zesde ziekteweek de werknemer spreken om een Probleemanalyse op te stellen. Hierna zal er periodiek een spreekuur worden ingepland.

Normaliter vindt een spreekuur om de acht weken plaats. In de periode hiertussen wordt u begeleid en gesproken door de inzetbaarheidsadviseur die onder de taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt. Samen met de inzetbaarheidsadviseur wordt het advies van de arts in de praktijk uitgewerkt.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.