De kerntaken van een arbodienst

De partner van werknemer en werkgever

Ondersteuning van een arbodeskundige of arbodienst

 

Een arbodienst is een onmisbare partner voor werkgevers en werknemers als het gaat om het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving. De kerntaken van een arbodienst zijn divers en gericht op het bevorderen van de arbeidsomstandigheden en het minimaliseren van verzuim en gezondheidsproblemen op de werkvloer.

In sommige gevallen is het ook verplicht om u te laten ondersteunen door een arbodeskundige of arbodienst. Wij leggen u graag de 4 kerntaken uit van een arbodienst.

Toetsing en advies over de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

 

Bijna iedere onderneming met personeel moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Alleen als je in totaal minder dan 40 uur personeel per week in dienst hebt, is geen RI&E nodig. Een checklist gezondheidsrisico’s volstaat dan.

In de RI&E leg je de risico’s voor je personeel vast en de maatregelen die je daartegen neemt. Als je in totaal voor meer dan 40 uur per week personeel in dienst hebt en niet gebruikmaakt van een goedgekeurd RI&E-instrument van een branchevereniging, is het verplicht om de RI&E te laten toetsen door een arbodeskundige.

Ziekteverzuimbegeleiding

 

Bij de begeleiding van zieke werknemers is het verplicht om je te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Alleen een bedrijfsarts mag bepalen in hoeverre je werknemer arbeidsongeschikt is.

Een bedrijfsarts schakel je in via je arbodienst, verzekeraar of zelf, als je hiervoor een overeenkomst met een bedrijfsarts hebt. De bedrijfsarts helpt je vervolgens bij de correcte uitvoering van het verzuim­beleid.

Naast een bedrijfsarts krijg je vaak extra ondersteuning wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld van een arbo arts of een arbeidsdeskundige.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

 

Werknemers hebben recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Bij dat onderzoek kijkt een bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk. Het betreft meestal een vragenlijst, maar het kan bij risicovolle beroepen ook gaan om lichamelijk onderzoek, zoals een gehoortest. Werknemers zijn niet verplicht om mee te werken aan een PAGO.

Naast een PAGO kun je ook een preventief medisch onderzoek (PMO) laten uitvoeren. Volgens de Arbowet moet je dit onderzoek periodiek aanbieden aan werknemers. Hoe vaak hangt af van de arbeidsrisico's die het werk met zich mee brengt.

 

Aanstellingskeuringen

 

Een aanstellingskeuring laat je doen wanneer een functie bijzondere medische eisen stelt. Deze keuring gebeurt altijd door een bedrijfsarts en vindt plaats aan het eind van een sollicitatieprocedure als je van plan bent om iemand aan te nemen.

Het alternatief van een arbodienst

 

Een arbodienst is niet verplicht. Je kunt namelijk ook kiezen voor de maatwerkregeling. Volgens deze regeling mag je zelf deskundige ondersteuning organiseren, bijvoorbeeld door een medewerker op te leiden tot gecertificeerd arbodeskundige. Deze alternatieve mogelijkheid is vooral interessant voor grotere ondernemingen. Zij halen daarmee kennis over ziekte­verzuim en arbeidsomstandigheden in huis. Dit kan leiden tot kostenbesparingen, omdat je dan minder vaak beroep hoeft te doen op een externe partij.

Voor de maatwerkregeling gelden de volgende voorwaarden:

Overeenstemming met personeel: Je personeel moet het eens zijn met de gekozen vorm van arbodienstverlening. Dat is mogelijk via de cao, de personeels­vertegenwoordiging (bij 10 tot 50 werknemers) of ondernemingsraad (bij meer dan 50 werknemers).

Beschikbaarheid bedrijfsarts: Er moet ten minste één (zelfstandig werkende) bedrijfsarts beschikbaar zijn voor ziekte­verzuim­begeleiding, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen.

Heb je vragen?


Via E-mail
op info@arbozekerplan.nl

Via het contactformulier
op onze website

Bel naar 070 82 09 821
bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00
Arbo Zeker Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.