Interventies

Arbo ZekerPlan wijst u de weg in de zoektocht naar een passende interventie. Onze samenwerkingspartners zijn gespecialiseerd en ervaren op het gebied van fysieke en psychische klachten en op re-integratie van medewerkers naar het tweede spoor. Wij hebben met diverse partijen overeenkomsten gesloten die u zowel in inhoudelijk als financieel voordeel gaan geven.


Fysieke en psychische klachten

Fysieke en psychische klachten staan in de top 5 van de meest voorkomende verzuimoorzaken in Nederland. Deze klachten zijn meestal door gerichte behandeling positief beïnvloedbaar. Dit vergroot de belastbaarheid en verkort de verzuimperiode. Wij blijven tijdens de trajecten voor u monitoren of er conform de Wet verbetering poortwacht wordt gewerkt.

Re-integratie naar het tweede spoor

Als vast staat dat op basis van medisch en arbeidsdeskundig onderzoek uw werknemer door beperkingen zijn eigen werk niet meer kan verrichten binnen uw bedrijf. Dan is de vraag of er wellicht andere functies aantoonbaar beschikbaar zijn binnen uw bedrijf. Zo niet dan wordt van u als werkgever vanuit de wetgeving verplicht uw werknemer re-integratie aan te bieden naar ander werk buiten uw organisatie. Het zogenaamde tweede spoor.


Vragen over onze dienstverlening?


Contact ArboZekerPlan

Contact


Visseringlaan 16
2288ER Rijswijk

T    070 82 09 821
E    info@arbozekerplan.nl
W   www.arbozekerplan.nl