Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf met personeel dient een RI&E op te stellen zodat inzichtelijk is of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. Deze verplichting komt voort uit artikel 5 van de Arbowet.

Vaak kan een bedrijf gebruikmaken van een bestaand branche-instrument. Dit kan voldoende zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Valt uw bedrijf niet onder een branche? Of heeft u een bedrijf met meer dan 25 werknemers. Of heeft u zorgen of de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf goed zijn geborgd? Neem dan contact met ons op. Wij hebben een gecertificeerd HVK die al uw vragen kan beantwoorden en met u meedenkt aan de best passende oplossing.

Vragen over onze dienstverlening?


Contact ArboZekerPlan

Contact


Visseringlaan 16
2288ER Rijswijk

T    070 82 09 821
E    info@arbozekerplan.nl
W   www.arbozekerplan.nl