Verzuimbegeleiding werkt met Arbo ZekerPlan!

Arbo ZekerPlan zorgt dat verzuimbegeleiding werkt, dat doet zij doelgericht vanaf het begin met heldere afspraken en vaste communicatiemomenten. Dus ook als er geen sprake is van verzuim. De medewerkers van Arbo ZekerPlan hebben door opleiding en jaren lange praktijk ervaring verstand van verzuim ontwikkeld. Zij zitten er bovenop als het moet, geven meer ruimte als het kan, maar altijd in contact met haar klant en de werknemers. Ons doel is de beheersbaarheid van uw (preventief) verzuim.


Werken naar vermogen!

Arbo ZekerPlan onderzoekt altijd de passende mogelijkheden in werk bij het ontstaan van verzuim. Het uitgangspunt hierbij is werken naar vermogen door middel van praktische oplossingen, demedicaliseren, transparant naar werkgever en werknemer. Dit draagt ertoe bij dat uw werknemers weer zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Arbo ZekerPlan creëert maatwerk om u te ontzorgen en de vitaliteit van uw werknemers te verhogen.

Behouden van de verbinding!

Arbo ZekerPlan zorgt voor duidelijkheid bij de re-integratie tussen u en uw werknemer. Tijdens de verzuimbegeleiding ligt onze focus op het behouden van de verbinding tussen werkgever en werknemer o.a. doormiddel van periodieke gesprekken op de werkvloer met werkgever en werknemer. Draagvlak van alle betrokkenen is immers essentieel voor een succesvol resultaat.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onderdeel van de bedrijfsvoering van Arbo ZekerPlan vormt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Arbo ZekerPlan houdt bijvoorbeeld bij haar bedrijfsvoering rekening met de effecten op het milieu van de door haar verrichte activiteiten. Voor Arbo ZekerPlan staat voorop dat MVO volledig in lijn is met de filosofie van Arbo ZekerPlan: rechttoe-rechtaan, transparant en doelgericht.


Vragen over onze dienstverlening?


Contact ArboZekerPlan

Contact


Visseringlaan 16
2288ER Rijswijk

T    070 82 09 821
E    info@arbozekerplan.nl
W   www.arbozekerplan.nl